تعرفه نقشه برداری اداره ثبت اسناد چقدر است؟

نقشه برداری اغلب متشکل از دو بخش است. این دو بخش درواقع شامل برداشت و دیگری ارائه کردن نتیجه های کار می باشد که توسط مهندسان انجام می گیرد. در بخش اندازه گیری، از ابزار های متفاوت و خاصی استفاده می شود. زیرا این ابزار مورد نظر، باعث می شود تا اطلاعات بخش دوم به …

تعرفه نقشه برداری اداره ثبت اسناد چقدر است؟ ادامه »