روز: 21 آذر 1400

یو تی ام چیست؟

UTMچیست؟   برای تعریفUTMابتدا باید موارد دیگری را توضیح دهیم.برای نمایش سطح زمین و با توجه به ناهمواری های روی سطح زمین ،ابتدا ما نیازمند تعریف یک سطح مشخص و یک سیستمتصویر هستیم تا بتوانیم جزئیات روی زمین را به بهترین شکل روی ان نمایش دهیم.برای اینکار با استفاده از فرمولهای ریاضی سیستم تصویر های …

یو تی ام چیست؟ ادامه »

نقشه برداری و انواع ان

نقشه برداری و انواع آن در تعریف عام میتوان به تهیه و پیاده کردن یک نقشه ، نقشه برداری را معرفی نمود.اماباتوجه به گستردگی این رشته تعریف بالا نمیتواند کاملو جامع باشد.امروزه از نقشه برداری در بسیاری از کارها از جمله کلیهامور عمرانی ، کارهای صنعتی و تولیدی ،کشاورزی و امور مربوط به اراضی وتفکیک …

نقشه برداری و انواع ان ادامه »

انواع نقشه

انواع نقشه   به طور کلی کوچکی و بزرگی مقیاس را از بزرگی و کوچکی مخرج کسر مقیاس میتوان تشخیص داد.به طور مثال0555/1از055/1کوچکتر است . به عبارت دیگر هرقدر مخرج کسر بزرگتر باشد به همان نسبت مقیاس کوچکتر خواهد بود.نقشه ها معمولا از نظر مقیاس و نوع به چند دسته تقسیم میشوند:از نظر مقیاس:1–کوچک مقیاس= …

انواع نقشه ادامه »

نقشه برداری زیر زمینی

نقشه برداری زیر زمینی یکی از شاخه های علم نقشه برداری، نقشه برداری زیر زمینی میباشد. این شاخه از نقشه برداری به کلیه عملیات های نقشهبرداری در زیر زمین اطلاق میگردد. این شاخه به صورت نقشه برداری در تونل ها مورد استفاده قرارمیگیرد . کلیه عملیات هایحفاری و اجرا در تونل باید تحت نظر نقشه …

نقشه برداری زیر زمینی ادامه »